Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De gloed der kleuren wordt nog zoo verhoogd door den natten glans van het zeewater, en wat voeren de zeeslakken en planarien al zwemmende ongekend sierlijke bewegingen uit! Hier vonden wij ook voor het eerst in eenige hoeveelheid Lithothamnien, dat zijn roode kalkalgen van welke later bij een herhaald bezoek aan Haingssisi nog nader sprake zal zijn.

Toen de Siboga kolen geladen had werd nogmaals koers gezet naar Koepang om water in te nemen en vervolgens in de richting naar Lomblen gestoomd. De Heer van Balen, schoonzoon van den Heer de slso en inspecteur der parelvisscherij Maatschappij Djoempandang had de vriendelijkheid weber een aanbeveling mede te geven voor de kapiteins der vaartuigen zijner maatschappij, die, naar hij meende, in de straten tusschen Lomblen, Adonare en Solor aan het werk waren. Ook namen wij op verzoek van den Resident van limor den Radja van Solor mede om hem te Lamakera aan land te zetten. De radja at aan boord alleen, maar eerst als wij klaar waren; 's nachts sliep hij in den longroom en overdag zocht hij zijn fortuin op dek.

De zuidkust van Lomblen vertoonde zich aan ons oog als een steil bergland; op eene plaats was een diepe kloof zichtbaar waarin talrijke vogels hun nesten hadden gebouwd. Bij het naderen van Solor bevonden wij ons weer midden tusschen thans nog werkende vulkanen; voor ons op Flores lag de Lobitobi met zijn twee kraters, door de inlanders man en vrouw (laki-laki en parampoean) genoemd. Op Lomblen en Adonare verhieven zich anderen tot over 1600 M. hoog. Straat Solor, tusschen Adonare en Solor deed ons met zijn begroeide berghellingen, grootsche uitzichten en prachtig donker gekleurd water aan enkele Noorsche fjorden denken en aan zijn oevers werd door ons in enthousiaste bewondering een plek uitgekozen voor een modern hotel, vanwaar met den blik op de Lobitobi en andere naburige bergreuzen 1 ustig zou kunnen genieten. Onze gamelle-chef moest daarvan gerant worden en tevens directeur van de „Zahnrad-Bahn".

Sluiten