Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevvijs tegen den berg aangebouwd is en er van zee uit zoo schilderachtig uitziet. De bevolking wachtte ons met gejuich af, maar o, wat waren die menschen boven beschrijving vuil' De pokken hadden pas vreeselijk gewoed en velen droegen hiervan nog duidelijk de sporen. Huidziekte was re-el niet uitzondering en de menschen hadden zich tegen die ziekte met een zwarte kleverige stof of wit deeg besmeerd. Kinderen met zieke oogen zagen wij veel en het strand was bijna onbegaanbaar, door alles wat de mensch daar achterliet en de varkens opaten! Wij wandelden naar boven, steeds omgeven door een joelende, drukke, schreeuwende menigte, naar het huis van den radja, terwijl weber in allerlei krotten dook of mestfaalten nakeek in zijn zoeken naar walvischschedels en de hulp der jongens en mannen inriep om die, in hun oogen waardelooze botten, op te halen. Van die ééne wandeling door Lamakera bracht Weber koppen mede van vijf verschillende walvischsoorten en van elke soort verscheidene exemplaren.

Na ons theeuurtje kwamen de beide radja's — die van Lamakera en die van Trong — ons met groot gevolg een bezoek brengen. Zij brachten een schaap mede ten geschenke. Op het achterdek werden zij ontvangen, waar stoelen waren klaar gezet behalve voor ons, ook voor de beide radja's, den capitano van Lamakera, en nog vier voorname hoofden. De overige heeren moesten maar een plaatsje zoeken. Vergeleek men de radja's met hun volgelingen, dan viel hun*meer aristocratisch voorkomen zelfs ons op. De radja van Lamakera was eenige jaren geleden getuchtigd door het Gouvernement en zijn kampong beschoten. Na de tuchtiging is de bevolking weder met goed vertrouwen aan het strand komen wonen, want zij is overtuigd, dat als zij zich aan haar woord houdt, de „kompanie" ook haar met vrede zal laten. Terwijl met moeite tusschen ons en de vorstelijke bezoekers een praatje werd opgehouden over de „kompanie" en den visch van hedenmorgen, presenteerden de jongens een bittertje en sigaren. Alleen zij, die zaten, kregen een bitter en de capitano vroeg

Sluiten