Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ijden Mei vertrok de Siboga van Makassar; wij keken haar na van het havenhoofd. TYDEMAN wuifde ons nog een vaarwel toe en daarna pïncr tprlpr yïin'e «rf>»rrc.

maar het was dien dag stil en leeg om ons heen, wij misten de trouwe kameraden.

Wij hadden onzen intrek genomen in het Marinehotel. Hotel Koningsplein, waar wij in vroeger jaren zulke ruime kamers hadden gevonden, had opgehouden te bestaan en wij moesten ons thans met veel minder localiteit en bediening tevreden stellen, maar ik vond een ruim, niet bewegelijk bed al zoo'n genot, dat ik andere ongeriefelijkheden daarvoor gaarne over 't hoofd zag.

De Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden, Baron vax Hoëvell was zeer voorkomend en deed wat in zijn vermogen was, om ons het verblijf te Makassar aangenaam te maken. Zoo kregen wij spoedig een uitnoodiging om in

Het vignet aan het begin van dit hoofdstuk is genomen naar figuren, die op een slendang van Soemba voorkomen.

Sluiten