Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouverneur, maar ik was Z.Ed. dankbaar voor de uitzondert d.e hij voor mij gemaakt had. Ik vond dergelijke bezoeken steeds hoogst vermakelijk en leerrijk. Het mengsel van rommel en slordigheid naast pracht en fijne manieren en dan weer mameren, d!e ons zoo stuitend grof toeschijnen, is zoo komisch, dat ik mij altijd aangetrokken gevoelde om dit, waar ik kon op te nemen. Ik geloof ook niet, dat zulke bezoeken te beschrijven zijn; men moet ze mede maken en opmerken hoe enkele ambtenaren een dergelijk bezoek als een lastpost beschouwen, die afgedaan moet worden en waarnemen, hoe de Oosterling „bonne mine a mauvais jeu" maakt en zich soms met moeite bedwingt om niet te glimlachen over de fouten ie wij tegen zijn „adat maken en waarom hij ons al even grof en lomp vindt, als wij soms hem.

enÏiremgeiVijCl,Werd " gCUrige theC e" k°ffie gepresenteerd

en tallooze schotels met gebak en confituren deden de ronde Wat zal de Sultane met hare hofdames dagen en dagen lane m de weer geweest zijn om al die zoetigheden te bereiden

waren van geconfijten papajaschillen, — die men wat consistentie betreft, het best met onze sukade vergelijken kan waarlijk aardige figuren gesneden, bijv. Buddhabeeldjes, krabben vlinders etc. Het gelukte mij een krab heelhuids naar Makassar te brengen. „Daar zullen wij een grap mede hebben" zeide WEBER. De krab werd in een buis met alcohol gestopt volgens alle regelen van een etiket voorzien waarop vindplaats, diepte enz. vermeld stond en heeft, in Holland aangekomen, I rof. SLUITER en zijne assistenten, die onze verzamelmgen m ontvangst namen en uitpakten, waarlijk nog een

oogenbhk doen gissen en raden „wat dat toch wel voor een dier mocht zijn?"

Hij' het instappen in de rijtuigen wilde het ongeluk, dat een der dignitarissen in het wiel in plaats van op de trede stapte. Over het gelaat van den prins, die onderdanig bij het instijgen behulpzaam was, gleed een glimlach, die voor een oogenbhk verraadde, hoeveel meer uitdrukking het strakke

Sluiten