Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook verzeild geraakt naar Makassar. Hier had hij zes weken geleden, bij het uitvoeren van een zijner toeren zijn been gebroken en al dien tijd in het hospitaal gelegen. Om weer een beetje geld te verdienen, hield hij een voorstelling inde . oaetert, d;e „og al druk bezocht werd. Het trof ongelukkig, dat de stakkert juist vele toeren kende, die hij met zijn beenen moest uitvoeren en 't was griezelig om te zien als hij dat slappe, nog pijnlijke been gebruiken moest. De opbrengst van dezen avond was echter niet voldoende om de rekeningen en den overtocht van den goochelaar naar Singapore te betalen, en hij bood Huysmanb al zijn wijde rokken aan, waarmede hij de „serpentine" danste. „Wat moet ik daar mee doen ' antwoordde huysmans, die geen plan had als serpentine-danser op te treden. Het geval kwam echter ter oore van den Heer Kraay die een paar dagen later een tweede voorstelling arrangeerde, thans voor de minder gegoede kinderen van Makassar. De rijkeren gaven geld en enkele dames hielpen den kindervriend, die van meesters niets weten wilde, want dan hadden de kinderen geen pret De avond s^agde uitmuntend en de kinderen sloegen, o wonder, niet uit den band, maar het beste was, dat onze arme goochelaar hans genoeg verdiend had om aan zijn verplichtingen te vo doen en per eerste gelegenheid naar Singapore vertrok, in TnVS "Jï T ^vallen, hoe fijn de menschen

vinden nder helPen zonder daar iets bijzonders in te

Den 4den juni> wij ,agen reeds tg ^ hoorden Qm

12 uur het stoomgefluit der Siboga. Men leert de stem van zijn schip even goed kennen als de stem van zijn hond

Omha fWaSftC lT ^ tC d°nker °m haar noS°Ptc zoeken.'

toewïn"- het W ^ °MC ^ gCkI°Pt: >KaPal' S T ~ u P 15 Cr' miJnheer"' ^ om zes uur waren MJl allen aan boord en gelukkig elkander in goede gezond-

ei erug te zien. Alleen de Heer Noest was te Soerabaja

van boord gegaan en zijn plaats ingenomen door den Heer

Sluiten