Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten zuiden van Saleyer onderzeesche banken en op de roode knollen of tusschen de vertakkingen van andere exemplaren dezer algen hadden zich kleine, langarmige zeesterren, wormen, slakjes enz. genesteld, die een prachtig voorbeeld van nabootsing (mimicry) waren. Zij hadden dezelfde kleur als de Lithothamnien en ook dikwijls eenigszins den vorm dezer planten aangenomen. Maar de kalkalg ontwikkelde zich op hare beurt in korstvorm op stukken koraal of doode schelpen, alles met een roode kleur overtrekkende. Een kleine handdreg, die achter van het stilliggende schip uitgegooid en voor weer opgetrokken werd, was op deze bank gewoonlijk al met kalkalgen of stukken koraal, waar de algen opgroeiden, gevuld. 1vdeman noemde dat „Litho'tjes visschen voor Mevrouw". Een dergelijk Litho tje, Archaeolithothamnion Sibogae, is weergegeven in onderstaande afbeelding.

Ue groote dreg ging natuurlijk ook dikwijls uit, en Weber deed de ondervinding op, dat een diersoort, die op den

Sluiten