Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het gevoel had en zeggen wilde: ik kan het niet langer doen. Om het spil, dat warm geloopen was een beetje te laten bekoelen, werd de stoom afgesloten en werd boven door het spil boomen gestoken; nu kwam de beurt aan de Javanen, die het moesten doen draaien om den kabel in te halen. Aanvankelijk zongen zij bij het werk, zoolang het een nieuwtje was, maar dat duurde niet lang en ten slotte moesten de oftlcieren en de wetenschappelijke staf een handje helpen. Tegen zes uur was het spil afgekoeld, de Javanen, wier krachten tot een minimum waren gedaald, werden afgedankt, voor dit keer een extra-oorlam uitgedeeld en aan hen, die geen oorlam wenschte, een glas limonade verstrekt en daarop het spil weder door stoom aan den gang gemaakt. Nu was geduld hebben het parool. Samioen zat met groote potten zeepsop, spermaceti en olie voor zich en bespoot maar voortdurend zijn geliefd spil. „De druppels spatten er zoo heet af, dat ze mij een blaar hebben gebrand", zeide loyer. Wat zag het dek er uit, stroompjes vet liepen van het spil af en werden in zand gestuit!

's Avonds was het maansverduistering; Weber en ik zaten op de brug bij den commandant te kijken hoe de zilveren schijf geheel verdween. Er waren veel wolken, de lucht somber stemmend, de Ouden hadden zeker onheil voorspeld. versluys zat voor bij den dynamometer; de heeren hadden de wacht onder zich verdeeld. versluys zou de wacht houden tot twaalf uur, de Doctor tot drie en'nlerstrasz tot zes uur; dan zou, naar men hoopte, de kor wel boven zijn.

Om vier uur werden wij wakker door een harden slag en door het onmiddelijk daarop volgend manoeuvreeren van het schip. „Daar is wat gebeurd!" riep weber en vloog naar boven. In gedachte zag ik een avond in Engelsch-Indië voor mij, toen de Hindoes zoo angstig waren, omdat het maansverduistering was. Wij kwamen met het spoor te Sagarnath aan en moesten een zijrivier van de Ganges over, maar de ons te gemoet komende trein was, door een gebrek

Sluiten