Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was een mooie vangst om ons hierover te troosten, deden wij niet. De zee was kort en onstuimig en de vangst slecht; na heel veel tobben kwam het zware ijzerwerk van de diepzee-kor verbogen boven en het net bevatte, niettegenstaande de belangrijke diepte van 1327 M. slechts enkele rolstcenen. \\ aar die van daan kwamen, konden wij niet uitmaken; het feit op zich zelve was belangrijk genoeg en hield de fantasie van \\ eber bezig. Er was geen denken aan om het net dien dag nog eens uit te zetten; wij stoomden dus naar Siau door en kwamen tegen donker voor de kampong Sawan ten anker. Siau is een merkwaardig eiland, dat uit een lange bergreeks bestaat, waarvan de hoogste top de vulkaan Boeroedoe Aboe, hetgeen zooveel als Aschberg beteekent, voortdurend rookt.

's Morgens vroeg gingen wij te Sawan aan land waar juist passar gehouden werd in en rondom een ruime houten loods. De vrouwen droegen het haar in een knoop (kondé), die heel hoog boven op het hoofd opgestoken werd. weber, wien dit dadelijk opviel, gaf Nierstrasz een wenk om enkele dezer vrouwen te photographeeren, doch zij waren vreesachtig en liepen weg. Met moeite gelukte het hem een paar photographiën te maken waarop de handeldrijvende bevolking te zien is, maar de dames met de meest in het oog loopende kapsels hadden zich uit de voeten gemaakt. Had de trap der beschaving van de bevolking te Menado ons reeds getioffen, het bezoek aan Siau, aan de Sangir- en Talauteilanden was een voortdurende, aangename verrassing. Ik vrees, dat niet vele Nederlanders een duidelijke voorstelling hebben waar die eilanden liggen, die toch in zoo hooge mate onze sympathie en belangstelling verdienen, want hier, even als te Menado, heeft het Hollandsche Gouvernement met behulp der zendelingen, wonderen gewerkt.

\ an Sawan voert een fraaie, goed onderhouden weg naar Üeloe, waar de aspirant-controleur van het eiland woont. Weber, Nierstrasz, Versluys en Huysmans keerden

Sluiten