Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot op een hoogte van 80 M, onmiddelijk overdekt door vulkanisch, tufachtig gesteente, waarvan verschillende stukken voor de geologische collectie medegenomen werden.

Op het strand hadden wij van boord af eenige witte muren gezien, die graven van vroegere radja's bleken te zijn. Op die graven, welke naar schatting van den tegenwoordigen president djoegoegoe driehonderd jaren oud moesten zijn, zijn gedenksteenen gemetseld in den vorm van een reusachtigen krokodil en een schip, wellicht eene nabootsing van een Spaansche karaveel. Het is dus niet te verwonderen, dat de bevolking toegankelijk is voor onze beschaving, daar zij, dit blijkt uit genoemde grafmonumenten, reeds voor 300 jaren een vrij hoogen trap van beschaving heeft gehad.

In de verschillende toko's, die wij bezochten, scheen het ons toe, dat nog al veel handel gedreven werd en wij vonden hier onder de uitvoerartikelen ook koffo, dat is een stof geweven uit den vezel van pisangstammen, die veel naar Menado verkocht en voor netten en kleeding gebruikt wordt.

WEBER behoefde dien middag niet lang op het rif te blijven. Zooals ik reeds zeide, bracht de bevolking hem blikken vol dieren aan. De voorraad was haast te groot en menig dier werd weder in zee geworpen. Ik hoop alleen maar, dat de tocht in het blik van het rif naar de Siboga hun geen kwaad zal hebben gedaan. Aardig was het om de visschers hier en later ook te Gisser en Banda met een vlieger te zien werken. De visscher, die dit lichte vischtuig gebruikt, zit — zooals onze afbeelding op bl. 129 te zien geeft — in een sampan, die van een kleinen mast voorzien is en houdt de dunne lijn van den vlieger (b) in de hand, die over een katrol («) langs den mast loopt. De vlieger bestond te Liroeng uit een vrij groot en breed, te Banda uit een langwerpig blad. Aan de achterzijde van het blad was de lijn bevestigd en als staart deed een andere lijn dienst aan wier einde het aas verbonden was. Te Liroeng bestond het aas uit een vischje, dat aan een koperen lis bevestigd was; te Gisser werd

Sluiten