Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de mieren deze kanalen en holten in de knollen van Hydnophytum en Myrmecodia knaagden en door hun beet de knollen tot sterkere ontwikkeling prikkelden, evenals men dit bij zoovele galvormingen waar kan nemen. \ oor de huisvesting hen verleend zouden dan de mieren, altijd volgens Prof. beccari, de planten beveiligen tegen andere insecten.

Twee knollen van Hydnophytum, *. nat. grootte, a de gave knol, b doorgesneden om de holten in den knol te laten zien; naar beccari.

Onze vermaarde landgenoot Prof. M. Treub te Buitenzorg kon geen geloof slaan aan dit wederzijdsche dienstbetoon tusschen de bovengenoemde planten en mieren. Hij kweekte langen tijd Myrmecodia en Hydnophytum en nam waar, dat reeds in zeer jonge stadia van beide planten zich holten en kanalen in hun knollen vormen, ook bij algeheele afwezigheid van mieren. Dat mieren de kanalen dezer planten bewonen, zal niemand bevreemden, die de Tropen kent; veel eerder zou het bevreemding wekken, indien zij dergelijke verborgen en beschutte plaatsen niet tot verblijf kozen, want mieren vindt men in de Tropen overal en zij zijn door hun alomtegenwoordigheid een vervaarlijke plaag.

Sluiten