Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij alles al lang". Toenmaals waren beschilderde kralen in de mode bij de Florineezen en die had ik niet bij mij. Daar stond ik met mijn schatten, onze etensvoorraad was bijna op, en ik zag de menschen de kippen weer onder den arm nemen en ons erf verlaten, zonder dat ik er iets aan kon doen.

De Siboga door Papoea's bezocht.

Oudertusschen was de avond gevallen en de heer KLAZINGA draaide onverwachts het electrische licht aan; dat was eén gejoel en gejuich onder de Papoea's, zoo iets hadden zij van hun leven nog niet gezien. Daar ging het licht vveèr uit, daar ging het weêr aan en telkens weerklonken de vreugdekreten opnieuw. De heer KLAZIXGA hield toevallig een electrisch lampje in de hand, dat gebroken was; een der Papoea's, die dit zag, haalde een kip uit zijn prauwtje en bood die in ruil aan voor het glazen peertje. „Geef hem dat lampje

11

Sluiten