Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laag vormden. Door de mooie onderzoekingen van deFransche algologen Bornet en flahault is bekend geworden, dat algen zich in de schalen van enkele zee- en zoetwatermollusken boren en in deze groene of blauwachtig groene vlekken te voorschijn roepen. Dat soortgelijke algen ook rotsen bewonen en aan dezen over groote uitgestrektheid een bepaalde kleur kunnen geven, is een vermeerdering onzer kennis van het leven dezer organismen. De alg van Jef Fam is bovendien nieuw voor de wetenschap.

Het weder werd hoe langer hoe onstuimiger; de lucht was grijs, het water werd vaalgroen van kleur, want wij stoomden over de ondiepe bank, die Waigeoe met de omringende eilanden verbindt. Het was voor ons gevoel net een gure Hollandsche najaarsdag, hoewel de temperatuur niet lager daalde dan 8o° Fahr., maar het voortdurende stampen der Siboga mag ook het zijne tot de minder aangename stemming bijgedragen hebben, die zich van ons meester maakte. Wij passeerden evenals gisteren talrijke eilanden en kwamen voor Kofiau ten anker, waar wij gelukkig een kalme ankerplaats vonden. Den volgenden dag waren wij minder fortuinlijk; stroom en zee waren ons tegen en wij moesten 's nachts op de zandbank ten anker gaan, in zicht van Loslos, zonder eenige beschutting voor de deining. Gelukkig waren beide dagen de korringen goed geslaagd en onze verzameling verrijkt met dieren, waarvan enkelen tot heden alleen van West-Indië bekend waren.

Op zulke betrekkelijk koude dagen en nachten hadden wij in het geheel niet gerekend en daarom ook geen dekens bij ons, waaraan wij zeiven trouwens nog geen behoefte gevoelden, maar de arme baboe rilde op haar matje. BoLDlNGH, die van zijn uitreis nog een deken overhad, vereerde die het vrouwtje, dat heel verlegen vroeg: „of zij hem niet koopen kon?" Baboe verdiende een dergelijke vriendelijkheid wel; slechts eenmaal gedurende dat geheele jaar is er een kleine onaangenaamheid tusschen haar en het scheepsvolk geweest,

Sluiten