Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij gingen met hem aan land en wandelden Gisser rond, dat zeer veel op een atol gelijkt, maar toch waarschijnlijk geen atol is. Een kringvormig rif omsluit namelijk een omvangrijken maar ondiepen inham van de zee, die veel op een lagune van een atol gelijkt, bij eb droogloopt en over wier verbinding met de zee een lange brug geslagen is. Het plaatsje maakt een indruk van welvaart; het is trouwens een der belangrijkste plaatsen voor den handel met Nieuw-Guinea. De huizen en de wegen zien er goed onderhouden uit en een flinke wandelweg loopt langs de zeezijde rondom het geheele rif. De zeer gemengde bevolking van Gisser viel ons bijzonder op; door zijne straten liepen Papoea's met kort geknipt kroeshaar, Cerameezen en enkele mannen, die waarschijnlijk tot de oerbevolking van Ceram behoorden, en daartusschen Arabieren en Chineezen, die hier kwamen handel drijven. De posthouder verhaalde van den handel in paradijsvogelhuiden, die hier gehouden wordt, en waarvan 20 stuks toen 150 gulden kostten. Ik dacht aan den mooien, rooden paradijsvogel op Waigeoe, en verheugde mij over de afgekondigde, beperkende jachtwetten, al zullen deze ook voorloopig in die ver verwijderde streken moeilijk te handhaven zijn.

Tegenover Gisser ligt het eiland Ceram-laut; in de straat tusschen deze beide eilanden, waar ook de Siboga geankerd lag, liep bij kentering van het tij een geweldige stroom; en de heeren, die dien avond naar een Arabischen goochelaar waren gaan kijken, hadden groote moeite om weder aan boord te komen. Terugkeerende van het rif, sleepte de stoomsloep ons den volgenden dag naar de Siboga, en zelfs toen was er heel wat zeemanschap voor noodig om zonder ongelukken langs zij te komen, want het eene oogenblik lagen wij met gespannen kabel achter de stoomsloep, die voor ons uit tegen een hooge golf optornde, en het volgende tilde de golf onze vlet op, liep onder ons weg en dan schoten wij met vaart op de stoomsloep toe, waardoor het gevaar tegen haar aan te bonzen niet geheel buitengesloten was. Gelukkig is niemand

Sluiten