Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan zes en twintig diepzee visschen, Holothuriën in drie soorten en prachtige Umbellula, reusachtige polypen, waarvan verwante soorten ook de groote diepten der noordelijke zeeën bewonen.

Tegen den avond viel het anker voor Waroe, een groote nette kampong, waar ons gouvernement sinds zestien jaren door een posthouder vertegenwoordigd is; de huisjes waren allen omgeven door sagopalmen, want sago is het hoofdproduct van Waroe. WAI.LACE heeft berekend, dat een sagoboom van gemiddelde grootte ongeveer achttien honderd sagobroodjes oplevert; neemt men verder met WALLACE aan, dat elk inboorling niet meer dan vijf van zulke broodjes per dag nuttigt, dan levert één boom hem voedsel genoeg voor een geheel jaar. Maar welk flauw voedsel! Op een vroegere reis in Centraal-Celebes, waar sago eveneens het hoofdvoedsel der bevolking is, liet ik baboe eens versche sago halen; voor enkele centen kreeg zij een groote hoeveelheid, die tot een vierkant baaltje gekneed en in een pisangblad verpakt was. De grijze, korrelige massa rook zuur en behield die lucht zelfs gekookt, en hoe wij ook door wijn, suiker en citroen er een geurtje aan trachtten te geven, het bleef een flauw, kinderachtig kostje. De bereiding eerst maakt de sago voor ons Europeanen eetbaar.

Den volgenden dag was het moorddadig heet aan boord; mogelijk ook viel de temperatuur ons zoo op na de gure dagen, die wij nog kort geleden langs de westkust van NieuwGuinea hadden beleefd. Ieder was onder den indruk der warmte, en toen aan tafel de conversatie kwijnde, beweerde de commandant, dat men leed aan een verslapping van Tiet benul. Eerst tegen den avond koelde de temperatuur wat af en gingen wij den posthouder een afscheidsbezoek brengen; met hem wandelden wij door een zwaar bosch naar een andere kampong, waar wij van een uitzicht op de zee en op enkele palmen genoten.

Bij het teruggaan naar de Siboga ondervonden wij een

Sluiten