Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gcang, van Bali waren een sprekend bewijs, dat een opgave van berghaus, volgens welke koraalriften zich in westelijke richting niet verder zouden uitstrekken dan tot in de nabijheid der Paternoster-eilanden en slechts langs een gedeelte van oostelijk Borneo, niet juist was; de ondiepe bank tusschen Boeroe, de Soela-eilanden en Celebes bestond al evenmin en later bleek, dat het „Weber-deep" van Sir john murrav, waar nog sprake van zal zijn, ook op een fictie berustte. Het was voor ons een kale troost later te vernemen, dat VlVIEN DE ST. Martin en ScilRADER evenals de Engelsche zeekaart die foutieve loodingsreeks niet hadden overgenomen, die ons op zulk een dwaalspoor had gebracht.

In deze groote diepte op weg naar Celebes' oostkust viel voor ons niet aan korren te denken; wij deden nog een haal met het verticaal-net en den horizontaal-cylinder en kwamen den tweeden dag na ons vertrek van Boeroe 's nachts om half twaalf bij helderen maneschijn in 75 M. water tusschen Boeton en Wawoni ten anker.

Voor WEBER, die veel dieren op de veronderstelde onderzeesche bank had hopen te vinden, was deze tocht een groote teleurstelling, die door de volgende dagen niet goed gemaakt werd, want in straat Boeton werd driemaal gedregd zonder veel succes, 's Nachts lagen wij stil voor Lohio, en toen den volgenden dag tweemaal gekord werd, mislukte de korring beide keeren geheel. Het was misschien om hunne ergernis over deze herhaalde ongelukken bot te vieren, dat de heeren een scherpe jacht maakten op reuzenhaaien en roggen, die in het midden van straat Boeton in een groote school rondzwommen. De dieren speelden in het water, dan zag men de staarten der roggen, dan de breede koppen der haaien. Daar vloog een kogel over het water; de rog beschreef met zijne zijflappen een grooten boog door de lucht en verdween in de diepte; een reuzenhaai zwom in zijn onschuld op het schip af, daar trof hem de kogel, en het dier zonk weg. Wij konden ze niet bemachtigen voor onze collecties, en

Sluiten