Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegenover Saleyer ligt het Varkens-eiland, waar WEBER herhaaldelijk met de beide andere heeren al dreggende heenzeilde. Voor dergelijke tochten had ons de heer KRAAY, havenmeester te Makassar, de kruisprauw van Saleyer, die ook onder zijne inspectie staat, aangeboden. Gretig werd hiervan gebruik gemaakt en WEBER en VERSLUYS brachten eene groote verzameling, vooral ook van koralen, bijeen. Voor het laatste was hier de gelegenheid bijzonder gunstig; ten eerste waren de riffen rijk aan verschillende koralen en ten tweede bood het uitgestrekte terrein, dat wij ter onzer beschikking hadden, een uitstekende gelegenheid aan om de koralen te droogen, die aan tusschen de boomen gespannen touwen opgehangen, verschrikkelijke geuren verspreidden, alvorens zij een zeker stadium van droog zijn hadden bereikt.

Een ander maal gingen VERSLUYS en HUYSMANS alleen drie dagen in de kruisprauw uit; zij namen flinken mondvoorraad mede, maar moesten zich in het kleine roefje 's nachts erg behelpen; zij hadden echter op hun dregtocht tot Zuid-eiland wil van hun werk. Vele interessante dieren en ook een zeldzame alg, die nieuw voor de wetenschap en Tapeinodasya Borneti gedoopt is, naar den grooten F ranschen algoloog M. BORNET, maakten deel uit van hun buit. Zoo werd op alle mogelijke wijzen verzameld en ook werkelijk nog veel bij elkander gebracht, dat in de verzamelingen der expeditie ontbrak. Na zulke werkzame dagen was het een genot 's avonds te luisteren naar het ruischen van den wind door de tjetnara's; liefelijke beelden verrezen dan voor onzen geest en het was ons, als zaten wij op een warmen zomeravond onder onze vaderlandsche sparreboomen.

De netten, die te Makassar zooveel hoofdbrekens hadden gekost, moesten ook hier weer onderhanden genomen worden. Onder de visschers te Saleyer werd een nettenbreier opgedoken en die man aan het werk gezet .... in de gevangenis! Daar heerschte toch zoo'n gemoedelijke toon in die gevangenis, die altijd open stond en waar ieder in en uit kon gaan.

Sluiten