Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Indische natuur, en de gedachte aan den winter, die in het vaderland in aantocht was met zijn gure, natte dagen en loodgrijzen hemel deed mij rillen.

Met vreugde werd den 25sten October de Siboga gesignaleerd; wij waren recht blijde het schip terug te zien en toch niet rouwig, dat het de laatste tocht was, dien wij met haar gingen ondernemen, want wij verlangden naar het oogenblik,

Kijkje in een klapperbosch.

dat men te huis eens zou kunnen nazien, wat er toch wel zoo bij elkander was gebracht. Dit leek ons allen, zoolang wij op reis waren, eigenlijk niet heel veel, en pas in Holland is ons duidelijk geworden, dat onze collectie, niettegenstaande vele teleurstellingen, toch een reusachtige is.

Het was een blijde ontmoeting met de vrienden aan boord, die allen dadelijk bij ons kwamen eten en het niet opkonden,

Sluiten