Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Banda, waar deze visch als lekkerij gegeten wordt, hem eerst afkoken om hem van het overtollige, olieachtige vet te ontdoen en eerst daarna voor de tafel toebereiden. Wij

aten hem zóó maar, en de eenigste keer, dat wij een

diepzeevisch geproefd hadden, waren de gevolgen tragikomisch. Ruvettine, zoo doopten wij de olie, overtreft verre in hare uitwerking zelfs castorolie. Gelukkig waren alle schepelingen welgemoed onder het geval en Lo\ER meende zelfs: „je kon nooit weten, dat bespaarde je misschien een ziekte, als de kwaje stoffen zoo los kwamen!

Te Binongka werd ook de aardige krab Melia buitgemaakt, merkwaardig, omdat zij met een kleine actinie als een roosje in haar knijpschaar rondwandelt, welke gemeenschap beide dieren ten goede schijnt te komen, want men vindt de krab altijd in gezelschap der actinie. Ontneemt men haar de actinie, dan is steeds haar eerste werk, haar compagnon weder op te zoeken en andermaal op de schaar te bevestigen. Ook LüYER leverde hier weder een bijdrage voor de collectie en bracht op een avond heel opgewonden een levende Argonauta, door hem aan den valreep gevangen. Het sierlijke dier werd zeer door ons bewonderd; hoe elegant en vermetel ziet het er uit, wanneer het in zijn papierdunne schaal hoog op de golven drijft; het is inderdaad waardig den naam te dragen der koene zeevaarders, die met het schip Argos het gouden vlies gingen veroveren.

Het terrein voor algen was daarentegen slecht; VERSLUYS ging nog eens dreggen, speciaal met het doel om algen voor mij te verzamelen, maar zij waren er niet, of slechts op zulke plaatsen, waar de dreg ze niet bereiken kon. En terwijl wij allen op verschillende wijzen druk bezig waren, ondernam de commandant, die voor zijn hydrografische opnamen al evenzeer ijverde als de zooiogen voor hun dreggingen, nog een tocht met de stoomsloep en sampan, om eene ankerplaats te vinden, die hij ook werkelijk vond aan de noordzijde van het eiland bij de kampong Palahidoe.

Sluiten