Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik hadden druk werk en werden alleen gestoord door Baxdong, die met een schepnet een drijvende, groote Carinaria gevangen had, door den commandant, wiens scherp, altijd waakzaam oog op zee niets ontging, van de brug gesignaleerd en die hij ons juichend kwam vertoonen. Een Carinaria is een groote, blauwachtig doorschijnende zeeslak, die aan de oppervlakte van het water leeft en de kleur van zeewater heeft op een klein aanhangsel na, waarin zich de ingewanden bevinden, die een afzonderlijk donker kluwen vormen. Deze donkere kleur der ingewanden is het dier ten verderve, want dit exemplaar en ook enkele anderen, die wij later ophaalden, misten de ingewanden. Weber veronderstelde, dat zeevogels naar dit donkere kluwen komen pikken, het eenigst deel van het gansche dier, dat sterk spreekt en dat gemakkelijk losscheurt. De slak sterft dan en drijft op het water, waaruit wij haar gemakkelijk ophaalden.

Stoomen, korren, looden hadden onzen kolenvoorraad uitgeput; de ruimen waren ledig; de heer klazinga keek bezorgd en met full speed werd naar Ambon gestoomd om onzen voorraad aan te vullen. Te Ambon was men nog onder den indruk van de vreeselijke vloedgolf, die Ceram geteisterd had; dr. laurier, ook thans weder onze dischgenoot in het hotel, had in zijne qualiteit van officier van gezondheid dadelijk het ongelukkige eiland bezocht en verhaalde hoe de vloedgolf, daar waar zij het eiland overstroomde, de lichte, inlandsche huizen opgenomen en tegen het sago-bosch achter de kampong te pletter had gedrukt; vele dooden had hij nog in staande houding aangetroffen en vele honderden van gewonden waren naar Ambon getransporteerd. De meesten hadden vreeselijke hoofdwonden, velen waren als 't ware gescalpeerd en een groot aantal stierf onder bitter lijden aan tetanus te Ambon. Zij, die in eens den dood hadden gevonden, waren er nog het best aan toe geweest. Het Gouvernement had gedaan, wat het kon om den ontzettenden nood te lenigen; de christen-kampongs

Sluiten