Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou kunnen repareeren, of dat de Siboga hiervoor naar Soerabaja zou moeten gaan. Tegen den avond kwam de heer KLAZINGA rapporteeren, dat hij meende het spil aan boord te kunnen herstellen, maar dat hiermede verscheidene dagen

zouden gemoeid zijn. In overleg met den Commandant besloot WEBER toen naar Banda te stoomen, daar het spil te laten repareeren en onderweg alleen te looden; overeenkomstig dit plan werden daarop gedurende de volgende dagen de reeds boven vermelde diepe loodingen uitgevoerd.

Den 22sten November, 's avonds tegen zes uur, liep de Siboga door de straat tusschen den piek van Banda en Groot-Banda de haven binnen en liet het anker voor BandaNeira vallen. De piek of vulkaan van Banda, ook wel Goenoeng Api genaamd, want de Maleiers noemen eiken vulkaan Goenoeng Api, Vuurberg, vormt het middelpunt der eilanden, die overgebleven zijn van den ouden grooten

Sluiten