Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verblijf gesleten en de vriendelijke bewoners deden alles om ons het verblijf in hun midden prettig te maken. Het dankbaarst ben ik hen, dat zij ter onzer eere de illuminatie weder ontstaken, waarmede zij op zoo onovertroffen en grootsche wijze de kroning van de Koningin hebben gevierd.

Toen het donker werd, en het waren juist zulke donkere, maanlooze nachten, die wij te Banda doorbrachten, versche-

Illuminatie op Banda ter eere der kroning van H. M. Koningin Wilhelmina.

nen plotseling vlammen tegen de helling van den vulkaan. Een oogenblik dachten wij aan een uitbarsting, maar neen, de vlammen schenen een onzichtbare hand te gehoorzamen en schreven in roodgouden gloed den naam der Koningin tegen het massief van den berg. Groot en trotsch stond daar een koninklijke W. te branden en daarboven eene harer waardige kroon. Het was een feëriek gezicht van ons

Sluiten