Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het herleven der welvaart op Banda van dien rug afhangt, want bij een eerste looding, die wij na ons vertrek van Banda in de gewenschte richting deden, wees het loodingstoestel een diepte van 2991 M. en bij een tweede van 4956 M. aan.

Wat prachtige foelie en heerlijke noten hebben wij van den heer Bruinier ten geschenke gekregen! Als de fijnproevers van de geheele wereld maar eens beter beseften, hoe smakelijk deze geurige specerijen zijn, zoodat er veel navraag naar het artikel kwam, zou dat niet nog beter zijn voor het crediet van Banda dan een onderzeesche verbinding met het een of andere eiland ?

Den isten December verliet de Siboga Banda; de volgende dagen waren geheel aan looden en korren gewijd, waarbij wij ook het geluk hadden op 4 December de enorme diepte van 5684 M. te looden, de grootste diepte die het ons beschoren was te vinden. Eerst 5 Dec. kwamen wij voor Tioer ten anker, 's Avonds werd het feest van den ouden Heilige herdacht en typisch Hollandsch kwam Loyer de campagne op: „Commandant, daar is een pakje van den radja van Tioer en de man vraagt 35 ets. voor het bezorgen," en daarmede was een vroolijke feestavond ingeleid, waarbij de gebruikelijke verrassingen niet ontbraken. De bemanning werd onthaald en dien avond dikwijls aan het vaderland gedacht, hoewel het bijna onmogelijk was zich een kouden winteravond voor te stellen. Wij hadden de echte kentèringstijd, van wind merkte men weinig of niets en het was overdag onverdragelijk heet. Waren de dagen al onaangenaam door die groote hitte, de nachten waren niet veel beter, want, alsof het spel sprak, kregen wij eiken nacht zware regenbuien, voorloopers van den naderenden westmoesson. Bandong sloop dadelijk de kajuit binnen, als het begon te regenen, boog zich over onze rustbanken en sloot de poortjes, waardoor anders de regen naar binnen sloeg, en soms was dit niet genoeg en de regen zoo hevig, dat

Sluiten