Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grootste succes; het net bracht uit geringe diepte (240 M.) een prachtige, bontgekleurde verzameling dieren boven, waarover de leider der expeditie zeer tevreden was, maar die ook het enthousiasme der bemanning opwekte. Het geluk van een goede vangst zou ons in de volgende dagen nog eenige malen te beurt vallen. De Challenger had, zoo verhaalt ons Sir john murray, in de nabijheid der Keieilanden een der rijkste halen gedaan van hare gansche driejarige reis, en natuurlijk werd ook door ons, in de nabijheid van die eilanden aangekomen, het net in de diepte gelaten. Het kwam boordevol met dieren boven en behalve de meeste vormen, die de Challenger daar reeds gevonden had, bevatte het nog verscheidene andere soorten. Het meest troften mij de prachtige, zalmkleurige en geelachtig bruine Crinoiden, dat zijn gesteelde, vastzittende stekelhuidige dieren, die tot 1878 zoo zeldzaam waren, dat wij in het bekende werk van Brehm kunnen lezen, hoe de schrijver aan een handelaar in naturalien 220 mark voor één exemplaar betalen moest. De Crinoiden zijn in fossielen toestand van zeer oude lagen bekend en men meende vroeger, dat zij sedert het krijttijdperk uitgestorven waren. Het onderzoek der diepzee bracht echter aan het licht, dat zij ook thans nog in grooten getale de zeeën bewonen. Als representanten van dieren uit tijdperken, die millioenen jaren achter ons liggen, en tevens door hun sierlijken vorm oefenen zij een onweerstaanbare aantrekkingskracht op den beschouwer uit.

Voor laam bleven wij een dag liggen om de bemanning te laten rusten en Zondag te houden. Twee kampongs waren op het eiland, waarvan de eene door belijders van den Islam, de andere door Heidenen bewoond werd. De kunstzin der bevolking was vrij groot en uitte zich in de wijze, waarop zij hun planken huizen versierden. Om de openingen in de huizen, die als ramen dienst doen, was dikwijls aardig snijwerk aangebracht, en de leuning langs de een of andere trap eindigde gewoonlijk in een dierenkop

Sluiten