Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op; voor een der huizen was een stellaadje opgericht, die een prauw moest voorstellen; kiel en langsspanten waren van latten gemaakt, en afhangende palmbladeren stelden den romp voor. Al navragende bleek ons, dat het hoofd van het gezin, voor wiens huis de prauw was opgericht, op reis naar Ceram was, en dat de vrouw om de terugkomst van haren man te verzekeren, dit prauwtje had laten oprichten. Het prauwtje was dan ook voor geld noch goede woorden te koop, het was: „poesaka".

Toen de Orang-kaja 's avonds zijn rijksdaalder tegen een blik petroleum kwam verruilen, vroeg hij tevens permissie mede te mogen gaan naar de Kei-eilanden. Dit werd ingewilligd, gelijk het den vorigen dag aan den troonopvolger van Koer was toegestaan. De verbinding tusschen deze eilanden is zoo gebrekkig, dat het ons genoegen deed, de

Sluiten