Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vormen, al kloppende met een klein plankje verder fatsoeneeren en met enkele kleuren versieren. Met deze weinige hulpmiddelen weten zij, ook zonder draaischijf, waarlijk fraaie ronde potten af te leveren, waarvan er jaarlijks duizenden in het Oosten van den Archipel verkocht worden. Een ander uitvoer-artikel zijn koekjes van sago en gestampte kanarie-noot, die eveneens bij duizendtallen te Banda aan de markt gebracht worden. Één blik in een Elatsche keuken was echter volkomen voldoende om mij te doen walgen van iets, dat daar werd toebereid.

Den volgenden ochtend beweerde BANDONG, dat 's nachts een slang over hem heen was gekropen, wier puntigen staart hij door den koekoek in het ruim had zien verdwijnen, waar de kajuiten der heeren op uit kwamen. Dit ruim droeg onder ons den naam van gribus; ik zou echter niet kunnen zeggen, hoe die naam ontstond of waarvan hij was afgeleid. De stemming in den gribus was steeds zeer fideel; dat konden wij, die een verdieping hooger sliepen, dikwijls genoeg hooren, maar deze ongewenschte kameraad verstoorde de gezelligheid beneden gedurende eenige dagen. Er was den dag te voren veel versche groenten en fruit aan boord gebracht, en het was dus niet onmogelijk, dat tusschen al dat groene goedje een slang gezeten had. Met ijver werd dan ook door Bandong en de overige jongens naar de slang gezocht, wier al of niet giftige natuur en aanwezigheid in of onder een bed de fantasie bezighield en aanleiding gaf tot veel gekheid. Van de slang zelve is echter nooit meer iets gezien en eenigen onder ons beweerden, dat BANDONG de heele verschijning slechts gedroomd had.

Achter de kajuiten der heeren waren verscheidene hokken, die op een gang uitkwamen, welke door een deur, tevens waterschot, van het verdere gedeelte van het schip waterdicht kon gescheiden worden. Een dier donkere hokken, ik geloof voor broodkamer bestemd, was tot photographisch atelier ingericht, en bij het licht van een in een rooden,

Sluiten