Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sing op en af. NlERSTRASZ koos twee mannen met bijzonder zwaren haardos uit om ze te photographeeren; toen een derde dit zag, trok hij stil den kam weg, waarmede zijn eigen haar opgestoken was en schudde het hoofd, tot de haren als een zon om hem heen uitstonden. Van ijdelheid waren zij dus ook al niet ontbloot; met welgevallen lieten zelts een beetje later de hoofden met hun volgelingen zich nog eens gezamenlijk photographeeren. Onze eigen Javaansche

Twee inboorlingen van den Achterwal der Aroe-eilanden.

matrozen zorgden wel, dat zij niet op dat plaatje kwamen; zij toonden steeds grooten afkeer van alle lager staande rassen en meer minachting voor hen dan b.v. onze stokers, zeker wel omdat zij voelden, dat die rassen hen in ontwikkeling nader stonden dan ons.

Te<ren den namiddag kwam tfOLDINGH met de stoomsloep terug* die door een der inlandsche stokers door onhandig stoken tijdelijk onbruikbaar was gemaakt. Hij bracht een overgroote menigte dieren en planten mede, welke allen door hun standplaats tusschen parelschelpen en steenen voor

Sluiten