Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het net van den zooioog niet te bereiken zouden zijn geweest. De wieren waren zeer verschillend rood en groen van kleur. Zij vielen op door hunne groote afmetingen en waren numeriek zóó talrijk, dat ik gerust uit deze ééne vondst de gevolgtrekking durf maken, dat ook de tropische zeeën wel degelijk op gunstige plaatsen rijk aan wieren zijn, hoewel men dit wel eens betwijfeld heeft, maar dat men alleen

Boi.DINGH en Versli ys begeven zich met onze vlet aan boord van den parelduiker.

de planten op gro'otere diepte zoeken moet, dan een gewoon algen-verzamelaar bereiken kan. De wieren van Jedan moesten door duikers uit een diepte van 10 M. opgehaald worden, op een andere wijze waren zij niet te verkrijgen. Zij waren zoo talrijk en zoo groot omdat zij in, voor hen, gunstige levensvoorwaarden groeiden, die, naar ik vast geloof, bestonden in gemis aan golfslag en, voor de roode algen

Sluiten