Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij het binnenkomen in de baai speelden groote troepen dolfijnen in het water. Zoo log en zwaar als de dieren er uitzien buiten hun element, zoo sierlijk en elegant zijn hun bewegingen in het water, wanneer zij, veelal troepsgewijs achter elkander zwemmend, opduiken, opspringen en met het hoofd vooruit in het water wegglijden, waarbij hun lichaam een fraaie gebogen lijn beschrijft. Wat speet het WEBER, dat wij geen harpoeneer-kanon aan boord hadden om deze tropische dolfijnen, waarvan zoo goed als niets bekend is, te schieten.

Nauwelijks was het anker gevallen voor de kampong Woeloer of de Posthouder en de godsdienst-onderwijzer kwamen aan boord; beiden verzekerden, dat hun van een uitbarsting van den vulkaan in de laatste dertig jaren niets bekend was. Wel rookt de vulkaan voortdurend en om de vele zwavel, die maar steeds langs de fumarolen afgezet wordt, noemen hem de inwoners van Dammer den Zwavelberg. Kort geleden had echter een hevige boschbrand aan de eene zijde van den berg gewoed en deze had zeker aanleiding gegeven tot het praatje van de uitbarsting.

Zoölogisch en botanisch leverde het verblijf te Dammer niet veel op. Het eiland is rijk aan warme bronnen, waarin ik verscheidene lagere algen vond, die juist gaarne in zulke bronnen leven. VERSLUYS dregde verscheidene malen met de stoomsloep en ook het rif werd afgezocht, maar het tij was ongunstig en het rif mogelijk ook arm door de talrijke zwavelbronnen, die langs het strand, gedeeltelijk beneden de laagwater-lijn, opborrelden. Dammer heeft ons in hoofdzaak ethnographica geleverd, want van de bevolking is het jongere geslacht tot het christendom bekeerd en ontdeed zich gaarne voor geld van de oude beelden en beeldjes van de voorvaderen, waarvoor de ouderen van dagen nog vereering gevoelden. Deze beeldjes, „berhalla" genoemd, stelden de afgestorvenen in zittende houding voor; de oudere menschen geloofden,

«9

Sluiten