Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nationale sarong en een oranje baadje, die met de beide onder wijzers en hun kweekeling aldaar op ons wachtten. Hij Had, opmerkelijk voor een inlander, een flinke grijze snor en een schrander, slim boeven-gezicht. „Net een spullebaas, zei BOLDINGH, en de vergelijking was treffend. De meestei , OHELLO de hoofd- en QUELJU de hulponderwijzer, waren beiden van Ambon en maakten een netten indruk; de kweekeling heette MESSAL en was een familie-lid van den radja. Behalve de schoolmeesters vergezelden ook eenige Manillareesche parelduikers den radja, die samen met een Arabier te Koepang begonnen was eene visscherij naar pare schelpen op te zetten. Een dezer duikers werd door WEBER geëngageerd, om voor ons den volgenden dag naar dieren

en planten te duiken, en er werd afgesproken, dat \ ERSLU\b den parelduiker met de stoomsloep zou vergezellen en eeist

in den namiddag terugkeeren.

'tWas dien volgenden dag moorddadig heet, en na de rijsttafel legden wij, die aan boord gebleven waren, ons met zeker welbehagen een oogenblik te ruste, toen een zware donderslag ons opschrikte, welke door meerderen gevolgd werd. De zee werd plotseling woelig en een hevige bui barstte over de Boeka-baai los. Wij waren allen ij, toen de stoomsloep in zicht kwam en VERSLUYS behouden

en wel in ons midden was.

Hier en vervolgens ook in de Landoe-baai kwamen in het middaguur meer dergelijke buien plotseling opzetten. Een was bijzonder hevig, en kwam als een loodgrijze muur naar ons toe; in de verte lag de wind op het water, maar in onze onmiddellijke nabijheid was alles nog doodstil. Windvangers, tenten, alles werd gauw bezorgd en vastgesjord; onze schotels — wij zaten juist aan tafel — werdei weggedragen, en met hevig getoeter der stoomfluit werd de vlet met matrozen terug geroepen. Nog een oogenblik daai voelden wij den eersten kouden luchtstroom, die ons deed rillen; daar gierde het door de tent en langs den mast, daar

Sluiten