Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vleermuizen op, twee vaste bewoners van elke groote grot. Op een plaats, waar een spleet in het dak der grot was, waardoor het licht binnen kon dringen, schitterden de stalactieten met witten glans en maakten de grot tot een tooverpaleis.

Tusschen Kangeang en Bawean werd de kor nog tweemaal buiten boord gezet. De laatste maal kwam het net, waarmede al de goede vangsten der laatste dagen gedaan waren, in flarden boven. Het sneuvelde op het veld van eer in de dikke, taaie modder der Java Zee, maar bracht desniettemin in zijn stukken, zelfs dien laatsten dag, nog een goeden buit boven.

Een tragisch lot trof Bob, onze roode kat. Bob en Titi waren de laatste maanden geslagen vijanden geworden, en leverden 's nachts op de campagne menig gevecht, tot de Commandant, in zijn welverdiende nachtrust gestoord, commandeerde: „Onderofficier van de wacht, zet die zwarte kat onder een balie en die roode in het hok." Maar zooals meer gebeurd, was het geneesmiddel erger dan de kwaal, er volgde dan een kattenjacht, dikwerf vermakelijk om aan te hooren. Bij Bawean, de Siboga verminderde juist haar vaart, hoorden wij een plomp in het water, en rondkijkende, zagen wij op korten afstand Titi in zee zwemmen en in volle aktie om weêr aan boord te komen. De sampan werd gestreken en Titi opgevischt. Naderhand was Bob nergens te vinden; vermoedelijk zijn beide katten al vechtende over boord gerold, en: „toen heeft Titi er Bob ondergehouden," zeiden de vrienden van Bob.

Met Bawean had de Siboga haar laatste station bereikt. Het onderzoek der Java Zee, dat ons gedurende de laatste dagen had bezig gehouden, zou hier besloten worden door een studie van het strandrif van dit eenzaam in de Java Zee gelegen eiland. Maar het strand was arm, een ware modderbank, met zeldzaam weinig dieren; slechts enkele nog niet gevonden algen werden aangetroffen. Zoo was het

Sluiten