Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, dikwijls zeer verbasterd, bewaard gebleven. Hoort maar: Botha, Le Clerq, Cellier, Couvret, Du Toit, Jourdan, Lefêbre, Marais, Malan, Malesherbes, Rossouw, Retief, \illons, de Villiers, en zooveel anderen, waaronder Joubert.'

Kaapstad bleet haar Hollandsche karakter behouden. Daar werden evenals in Amsterdam een Heerengracht, een Keizersgracht en een Prinsengracht aangelegd. Thans zijn ze gedempt en heeten Adderleystreet, Georgestreet en Longstreet. Men vindt er nog recht Hollandsche huizen, met stoepen waarop groengeschilderde banken, en met kleine ruitjes in de vensters, zooals het huis van de familie lVelaerts van Blokland en van de daar algemeen bekende Mevrouw Koopman, beide in Strandstreet. Echte Hollandsche boerderijen zijn te vinden in Paarl, ruim twee uren sporens van Kaapstad; met huizen met trapgeveltjes, 200 jaren oud «tellenbosch, tusschen Kaapstad en Paarl, is precies een rustig, heel mooi, landelijk Hollandsch stadje, maar met straten vijfmaal zoo breed als bij ons, eigenlijk een van de welvarende dorpen van Zeeland. Maar de Hugenoten vestigden zich voornamelijk rondom en noordelijk van Paarl. Die stad ligt in een heerlijke vallei van twee uren breedte, westelijk tegen de bergen aan. Daar vlak tegenover, dus oostelijk tegen het Drakensteingebergte ') ligt Fransche hoek, een paradijs. Een eindje verder is het Dal Josaphats, noordelijker

w8ii-de "Valle du Charr0I1"> Wagenmakersvallei, thans Wellington. Die geheele streek munt uit door den heerlijken wijn, die er wast. Nu, van den wijnbouw hadden de Hugenoten t meeste verstand, dus bleven ze in die streken, terwijl de Hollanders verderop gingen.

Zoo gingen de zaken haar gangetje tot de groote Fransche revolutie alles in Europa een ander aanzien gaf. waardoor ons vaderland, dat toch reeds erg aan 't dalen was, al •zijn invloed verloor. Dadelijk was Engeland er bij om voordeel van de zaak te trekken, en reeds in 1795 trad

') Niet te verwarren met het Draken»,gebergte, de grens tusschen de Z. A. R. en Natal.

Sluiten