Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begonnen daarom in 1658 met het invoeren van slaven. Dat klinkt natuurlijk ergerlijk in onze ooren, en ik hoop mijn geheele leven onder de laatsten te behooren, die daarvoor éen goed woord overhebben. Maar toen deed iedereen het. Dat is wel geen verontschuldiging, maar een zaak verschijnt toch in een ander licht als de geheele publieke opinie er voor is, dan wanneer ieder fatsoenlijk mensch er zich tegen verklaart. Toen de Engelschen de slavernij afschaften, wilden de Boeren ook niets anders. Generaal Joubert heeft mij meermalen uitdrukkelijk verklaard dat de „Voortrekkers", toen ze gingen verhuizen, vaststelden als. een paal boven water : „In onze nieuwe maatschappij zullen geen slaven zijn." Alleen verlangden ze niet dat Engeland, toen het heel vroom en lief de slaven hun afkocht, de zaak zoo regelde dat de Boeren slechts 10 °/o van de waarde kregen en door de Engelsche menschlievendheid straatarm werden. „Het is gemakkelijk riemen snijden van eens anders leer!" Maar de rechtschapen man doet dat niet; en Engeland deed en doet het wel.

In het jaar der vrijmaking werden in de kolonie 3574"» slaven gevonden. Over 't algemeen werden ze goed behandeld. Een Boer, die voortdurend gereed moet zijn om rooverste beoorlogen en met leeuwen en tijgers te vechten; die maandenlang in een ongemakkelijken ossenwagen moet reizen en daarbij van alle markten thuis moet zijn; is geen jongejuffrouw met glacé handschoenen. Een slaaf die zijn plicht niet deed kon een goed pak slaag met de sjambock (een zweep van nijlpaardenhuid) oploopen, evenals nu nog een Kaffer overkomt, die een misdaad op zijn ' geweten heeft. Maar zonder klappen worden de kinderen ook niet groot, meent de Boer. en zijn ossen, daar hij toch zielsveel van houdt, weten ook wel hoe zoo'n zweep voelt. Toch hadden de slaven het zoo goed dat zeer velen hunner niet eens begeerden ontslagen te worden toen 1 December 1834 het uur der vrijheid voor hen geslagen had. En waarlijk — de schandelijke lijfeigenschap nu daargelaten — had menige slaaf bij de Boeren het veel

Sluiten