Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoogland met lage bergen, de „koppies". Bij voorbeeld: Wellington ligt 8 uren sporens noordelijk van Kaapstad, en ongeveer 400 voet hooger; Triangle ligt een paar uren noordoost van Wellington en zoowat 1000 voet boven de zee, Pretoria ± 4500 voet en Johannesburg ongeveer 5000 voet. Dat is een groot voorrecht, want daardoor is Zuid-Afrika bewoonbaar voor Europeanen. Indien het midden van 't land lager lag, zou het, bij gebrek aan berglucht en aan frisschen zeewind, zoo onuitstaanbaar warm wezen dat geen Europeaan er veertien dagen gezond bleef. Maar voor iemand die met een zwaren ossenwagen reist heeft dit voorrecht groote moeilijkheden.

En voorbij Triangle komt men in een geheel andere wereld; men staat aan den ingang van den Karoo. Die 's morgens voor de eerste maal in den Karoo wakker wordt, krijgt voor alles den indruk: „Hoe vreemd is het hier en ... hoe woedend vervelend !" Achter zich heeft men de schoone vormen van de Drakensteinbergen, en rondom zich een groote, onafzienbare woestijn; hier en daar alleenstaande heuvels en kleine bergen, bezaaid met steenen, soms schijnbaar heel netjes uit losse steenen opgebouwd. Heel in de verte kleurt de morgenzon kale bergen roserood. Verder is alles grauwgroen en grijs van kleur; men ziet zand en steenen, steenen en zand, zeer nietige roodgebrande grassprietjes en zoo nu en dan een paar armzalige boompjes zoo dor alsof er geen vonkje leven in was. De bodem is doorsneden met diepe, woeste smalle kloven, dat zijn de rivieren. Er is geen druppel water in. Zoo'n enkele keer komt ge aan een sneeuwwit huis, een boerderij. Daar naast liggen een paar hutten voor de Kaffers. Menschen ziet men bijna in 't geheel niet, behalve wanneer men aan een kolossale kudde schapen komt; daar loopt een halfnaakte Kaffer als herder by. Een uurtje verder ontmoet ge een troep van 40 a 50 struisvogels. Schapen en struisen behooren alle bij diezelfde boerderij. Die er op gerekend heeft dat hij in een warm land was, kan 's nachts haast niet slapen van

Sluiten