Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en op de paarden goed te kunnen rijden, en zoo mogelijk alle anderen te overtreffen in 't schieten.

Wat het eerste deel der opvoeding betreft had de jonge Joubert een belangrijk streepje voor, zijn grootvader was predikant en een zeer ontwikkeld man. De familie stond dus eer boven dan naast de andere gezinnen der Voortrekkers en aan zijn onderwijs kon ook wat meer gedaan worden. En ten opzichte van het tweede is het leven van een tlinken jongen, die van zijn zesde tot zijn zestiende jaar aanhoudend op reis is, steeds in de vrije natuur verkeert en allerlei doodsgevaren meê doorstaat, een voortdurende oefening waar de beste leerschool niet bij halen kan. Bovendien is het voor niemand, die maar iets van hem weet. een geheim dat Joubert met een ilink, helder, veerkrachtig verstand begaafd was; veel van lezen en onderzoeken hield J en een rusteloozen, werkzamen geest had.

Van zoo'n jongen kon iets groeien en er is iets van gegroeid.

Sluiten