Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX.

IX 1>E VRIJE REPUBLIEK.

Er waren nog vele bezwaren toen eindelijk de „Koninklijke Commissie" haar conventie gereed had en die den 3*" Augustus 1881 geteekend was. aan de zijde van Transvaal door de Regeering. waarbij gerekend werd op de goedkeuring van den Volksraad. Maandag den S'° Augustus werd te Pretoria de vierkleur weer geheschen. Dit geschiedde met groote plechtigheid. Eerst werd het woord gevoerd door het lid van het driemanschap Pretorius; daarna door den Staatssecretaris Bok. die de volgende proclamatie voorlas.

Aan de Burgers.'

Op heden den 8"'" Augustus 1881 is het land weder onder onze Regeering teruggekeerd.

Dit is gebeurd na het teekenen eener Conventie op den 3d'" Augustus 1881, tusschen de vertegenwoordigers der Koninklijke Commissie en de leden van het Driemanschap, welke Conventie aan den Volksraad ter goedkeuring voorgelegd en publiek zal gemaakt worden. Met de grootste dankbaarheid aan onzen God deelen wij dit aan alle ingezetenen mede.

Sluiten