Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Eerste Hoofdstuk.

Blz.

Waarin verhaald wordt, hoe men, ook zonder schaatsen, toch het

ijsvermaak genieten kan 1

Tweede Hoofdstuk.

Waarin wij verscheidene nieuwe kennissen ontmoeten 11

Derde Hoofdstuk.

Hoe een paar schaatsen en een dokter in één hoofdstuk kunnen vereenigd worden 17

Vierde Hoofdstuk.

Hoe echt Hollandsche jongens zich goed houden onder tegenspoed. 2ti

Vijfde Hoofdstuk.

Ongelukken in de hut van Kolf Brinker 441

Zesde Hoofdstuk.

Wat de jongens zoo al in Haarlem zagen •>-

Zevende Hoofdstuk.

Hoe goed het kan zjjn, als men in een konden winternacht zonder dek ligt 65

Achtste Hoofdstuk.

Wat onze knnpen al zoo in Leiden zagen 84

Sluiten