Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dacht. Ja, ik houd van mijn armen vader — bijna zoo veel als Hans; niet zooveel: want Hans is sterker en is niet bang voor hem. O, zal dat gesteun dan nooit ophouden! Arme moeder! Wat is zij geduldig! Nooit mort zij over

linf crfilrl <lnf nn -/nn'n

0 7 ~r "

zonderlinge manier is weggeraakt. O, kon vader maar eens voor een enkel oogenblik zijn oogen opslaan en ons aanzien zooals Hans

doet, en zeggen, waar de guldens gebleven zijn — dan kon mij de rest niet schelen — de rest... ia toch.

Ik zou niet graag zien, dat mijn arme vader stierf."

Diep in gedachten staarde zij naar de zonderlinge figuren, welke de vlammen aan den haard vormden, daarop telde zij de gebroken en de geplakte ruiten van het bouwvallige raam, eindelijk bleven haar oogen rusten op een fraai

Sluiten