Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beleedigd gevoelde. „De jongen was zoo mooi en zoo lijn gekleed alsof hij een prins was. Het horloge was het zijne, daar kun je staat op maken."

Hoe kwam hij er dan toe, om het jou te ge^en.

1) "

hernam vrouw Brinker.

„Wel, dat heb ik je zooeven verteld," antwoordde;

hij min of meer verward.

„Vertel 't me dan nog eens, beste Rolf!"

„Wel, juist toen de boot zich in de verte liet hooren en ik de riemen in het water sloeg om er heen te roeien, haalde de knaap het horloge uit zijn zak. „Ik moet uit miin land vluchten, zooals

ik nooit gedacht had, dat ik

zou moeten doen," zeide hij. „Jou vertrouw ik, omdat je een eerlijk gezicht hebt. — Wil je dit horloge aan mijn vader 'brengen, niet vandaag, maar vandaag over acht dagen, en hem zeggen, dat zijn ongelukkige zoon het hem zendt. Zeg hem dan, dat, als hij er behoefte aan heeft,

Sluiten