Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tdodg:;XTem:;r«?r esssjstsf- ïaarden

nadat hij de deur van den stnï S ƒ „I . . deu huisknecht was, enkele boodschappen te doen en en' heengegaan, om

- stenen goten van de oudegeïïwt vetdwetT" "" ^ de

tuintafel 'Itveegde T !"0'd0ek, "aarmeê "> de

koffiegoed et op' te^laataen T T" u'ttesPreiJ«" ™ het

een moedwiliio- uittarten Hat h ö i? > meeriing was dit door de leden° joeg. onwillekeurig een koude rilling

kld^®arlf, k?Cr U gaUW om' daar is 'emand in!" riep de

ve^gdrBa^den'ïfc g «ïokta!

het touw u" de handen vallen MngeWeZe" rai"" m »« «W

'Gekhêfdet'Rir!,"het \u"'lr de 8°rJ'J" gaat heen en weer," zei ze ging dan wffï'nF ï1,' A!" het alleen maa' en lïê'r beweerde Matgaretha deft^ Nt'n "lat" in helTn.dd ^ k,""e°"

Sn? Toor "de'

toch te pek uant 1 • plaats staan kijken en dat is

\harBÓm r , iemand ln <"e kante,

kinderen gaan staan al« «.'i f 6 ^en" was v'ak voor de

«aar hetSaaJ ï ^ad^'X^nT^e" ^

Sluiten