Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boven voor het' vctsk, "ïreefc df'ê 'aCh' ™ fj" ™0,,w "'o"'1 gaf hem met de fijne, LieSg "oge! g!ad en

kleltaotTn if" S'"g °;,k Ml'nh™r Lamprecht' op reis De heden tijd £ teg^eT'S kfeSnïUeTeV^? « «"

tijlce ip^LV"~hrikkeliJk Xmw„Se°r"

ï en,a|Sï"e,-"hij

^.e,tw8eefi:°e',.dH" gaaf "*

heelt «elik „nk l"' "°g """» T van de »««M zien en hü' «heS^'^nZi'Uad. "ja *£g?SS? ^ DeTn Kasch ve;gee' ik -» ond alffk wórd &

'sr voor t b~Ln, s is

anderd in dien tlld maT,hef ,C" kWam' Er "as v«' ver-

SToo sz&rs:

mft drletLt *t

van een ledikant mei Tre :'ni'"r tiaar naast den hemel

komen bew(Xmbaar "£«£ tLTgST ^

- * d e PkeameernmeTth"e -»,* V» boven

«ïsfSS.W^t

nauwkeurl" WM «3 ^chtlle.ïtiell

op hare vragen antwoord u"f n.lemand over, omdat niemand

liever hid rtï ^ rd Ulst en Z'J wel zag, dat men eigenlijk '*> . na?' dat z"J er maar over zweeg Het sneet h„r KLmiJK '■U wist ook niet flat #1« ,\ 1,» u i *»peet naar — maar

gang het eerste verschiin" 11 ^eze^c'' dat het visioen in den

aantocht STzTStt."hSST»^-^^

Sluiten