Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerst lachen zij er om en dan worden zij boos. Men krijgt dan allerlei vriendelijke woordjes naar het hoofd, die men maar stil moet verduren. Geen woord dus over het geheele geval, ook niet buitenshuis. Men heeft toch al genoeg te zeggen op Lamprecht & Zoon en kan het niet uitstaan, dat wij zoo rijk zijn en zulke groote zaken doen — voor die jaloersche bende is een ongeluk hier in huis altijd welkom en een ongeluk moet er gebeuren, daar kunt gij allen op aan. Toen Grete zoolang ziek is geweest, toen had het ook boven net zoolang gespookt, totdat zij het kind half dood thuis brachten Nu maar ieder van ons goed opgepast! Voorzichtigheid is onze zaak! Wat er geschieden moet, daar kunnen wij niets aan veranderen. Ik krijg er al kippenvel van, kijk !" En zij stroopte de mouwen op om het te laten zien. ,.Elk oogenblik kan het gebeuren — elk oogenblik !"

HOOFDSTUK XIII.

In den daarop volgenden nacht was het werkelijk of een klagende stem die profetie herhaalde over de gansche stad heen — de eerste Octoberstorm gierde door de lucht. In dolle kringen hadden de raven den geheelen namiddag over de stad gevlogen en de zon was des avonds ondergegaan als dompelde zij zich in een zee van bloed. De roode glans had zich nog lang afgespiegeld op kerkraam en torenspits. En toen begon het! Het suisde en joelde en floot door de lucht zonder verademing, en toen de dag weer begon aantebreken, zong de storm zijn hoogste lied door straten en pleinen. Op de markt konden de menschen zich haast niet staande houden en op de hoeken der straten vlogen hoeden en petten hoog door de lucht.

Mevrouw Marschal was ontevreden. De kleine, tengere voetjes waren er ook al niet vaster en krachtiger op geworden. Als het hard woei zag zij er tegen op buiten te komen en dus moesten de voorgenomen bezoeken met de teruggekeerde kleindochter uitgesteld worden.

Grete was er volstrekt niet ontevreden over en verheugde zich in den vrijen namiddag waar zijn niet op gerekend had. Zij zat boven hij grootmama en hielp de oude dame bij een groot tappisseriewerk. Het kleed was bestemd voor Kerstgeschenk voor Herbert,