Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet geschrikt, hij was meer vol verbazing over het gebeurde en n niemand had er zich over verwonderd, dat hij den tweeden

If^sssarsêss

££~{^ sSSt SE? 3 r-i

= fXï IpXr manJe" V<" - P'-n

Moest dat nu, dat zoo vele vreemde oogen het eelaat van den mamTL4 deTL""'vin g£&

rtdSKï "

niemand werd m^und/' w,Se ™t na zoo veelsttijd hen, door

.h;maeVevahHemerllU maarte?" °P alle, « ijzen werd dat

het ,liï ;f."f maar niet een van die zalvende sprekers wist

geheele ziel'^ervun" aatSt,e levensuur een geheime zending zijn de uitvoenngTee, "" "" dranghem.it

üe Vrouw met de Karbonkelsteenen

10

Sluiten