Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in haar ledigen tijd had gemaakt, voor den dag en ging hoe zwaar het haar ook ^ met Max naar een MP"* hoe

niet alleen goed verkocht, maar ook een goede bestelling kreeg

wfe ik°rtn l/T mij" °Uden d3g onderhouden door de vrouw^

zorp-èn' InT n, T ,tr0Uwde' Plechdg beloofde, dat ik voor haar orgen zou. Ik dacht toen werkelijk, dat zij een leven als een

prinses bij mij zou hebben. Maar zie, dat is nu kunstenaarsverwachting en kunstenaarsteleurstelling."

„Zeg, Ernst," kwam vrouw Lenz er tusschen in, dreigend met

dat "zou nu juffr°uw Lamprecht willen wijsmaken

dat: ik 1bij het trouwen gedroomd had van een leven in luilSkklr-

and. Neen, juffrouw, daar is geen woord van waar. Ik heb altijd

te veel van werken gehouden, om leeg te willen zitten. Helpin

en zorgen was mijn element en dat helft di-, kleine jongen van

ÏÏngeiTS h? h"o W'J ^ aVO"d Samen weer naar huis

gingen zei hij, hoor eens, grootmoeder, morgen ga ik onder de

scholieren. De directeur heeft mij gezegd, dat hij een kie nen

jongen met een stem als de mijne/best k5n gebruiken en da dë

jongens zakken vol geld verdienden —"

„'5, d'den ?nTS best: om hem dat plan uit zijn hoofd te

niet af ik Lenz zlJn vrouw in de rede, „maar hij was er iet af te brengen, hij smeekte, schreide, vleide om onze toe-

heTC"" ^ tOCn dndeIiJk miJn vrouw d^n doorslag en stond

drift^331" J|eZ?Üjk ni,etu°m het geld'" rieP ziJ' ^er een beetje cen óf j r ri U beIieft' niet Wat hij verdient, een

wat te 'verdienen' Sijf-"' ^ mCt Zi"gen ,an* de huizen „Hansje, waatschuwdc de oude man ernstig.

koude 'lucht dHilPPe" T 0,> elkander en zaB "aar buiten in de lezen stond. " wr»k8i«l*> op haar gelaat te

.•Het kind is slecht genoeg behandeld in het groote, trotsche nlMH " T 'Ï.T aangekomen wS," zei "e met

gstr™bl,k en °p ,knorr«en «•»"■ »d«op <2

plaats waren te voornaam, dan dat hij er zijn voetjes oo zetten

hTdchxe vir'd' r(rheiiigd-,oen h««^

■g g ' . e kist boven in de steenen zaal moest hij

~ °P ee"" "*«« " « "Wd S

De Vrouw met de Karbonkelsteentn.

11

Sluiten