Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inleiding.

„Boek der Geesten" in een Hollandsche vertaling van W. Plate is verschenen; van „The Principles of Nature" van Andrew Jackson Davies, ook in Duitsche overzetting te bekomen; van „Geburt und Tod" van Hellenbach; „Die Philosophie der Mystik" en „Der Tod, das Jenseits, das Lcben im Jenseits" van Dr. Carl du Prel; „L'Evolution animique" van Gabriël Delanne; „The Perfect Way" van Anna Kingsford; „The Ancient Wisdom" van Annie Besant, onder den titel van „De oude Wijsheid" in het Hollandsch vertaald door Ada Waller; „Letters from Julia" door W. T. Stead, als „Brieven van Julia" in het Nederlandsch overgezet door A. W. F. Bakker, en meer andere werken. Voorts is het onderwerp natuurlijk telkens aan de orde in spiritistische tijdschriften, en kan men belangrijke opstellen er over vinden in „Op de Grenzen van Twee Werelden", geredigeerd door Elise van Calcar, waarvan de uitgave met haar dood is gestaakt; in het indertijd door Ds. S. F. W. Roorda van Eïsinga geredigeerde „Spiritistisch Tijdschrift"; in het door Ds. M. Beversluis uitgegeven maandblad: „Geest en Leven" en in het onder

Sluiten