Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een spiritistische levensbeschouwing.

op de drie groote levensvragen — in het bizonder op de tweede als zijnde de minst spekulatieve — dan dienen wij ons eerst rekenschap te geven van den mensch en zijn omgeving. Want er is een aanhoudende wisselwerking tusschen deze beiden en zijn leven ondergaat noodzakelijk den invloed daarvan. Zelfs al leefden wij als evenzoovele Robinson's in volkomen isolement ten opzichte van elkander, dan nog zou onze omgeving geen onverschillige zaak voor ons zijn. Bodem en klimaat doen hun invloed geducht gelden op de wijze waarop wij in ons onderhoud kunnen voorzien. Een eerste levenseisch toch is, dat wij bevrediging vinden voor onze levensbehoeften. In deze hebben wij te erkennen een van de krachtigste prikkels tot verstandelijke ontwikkeling. De honger heeft ons vindingrijk gemaakt. Hadden wij geleefd als de rupsen op de boombladen, het voedsel nemend dat voor de hand lag, dan zouden wij vermoedelijk onzen verstandelijken horizon niet verder hebben verwijd, dan tot de kruinen der boomen. Maar begaafd als wij zijn met het oordeel des onderscheids, is het ons geen onverschillige zaak gebleven hoe onze honger wordt gestild. Wij verlangen

Sluiten