Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MENSCH ALS CULTUURWEZEN.

niet alleen een kind van het gezin, waarin hij werd grootgebracht, maar draagt onuitwischbaar het merkteeken met zich rond van het ras waaruit hij stamt, even goed als hij tegen wil en dank deelneemt aan het wel en wee van de natie, waartoe hij behoort.

De mensch is een cultuurwezen. Van zijn geboorte af ondergaat hij den invloed van zijn omgeving en in vlugge phasen maakt hij dezelfde ontwikkeling door, welke zich aan de menschheid in den loop der eeuwen heeft voltrokken. Elk mensch wordt geboren in een toestand van barbaarschheid. Voor het kind geldt het vuistrecht en het duurt geruimen tijd eer het 't verschil begrijpt tusschen bezit en eigendom. Maar de ouders spannen zich in, het op te voeren tot het peil van beschaving, dat zij zelf hebben bereikt. De door hen gevolgde gewoonten worden door het kind nagebootst en de door hen aangehangen begrippen worden op het kind geënt. Zoo wordt de natuurlijke ontwikkeling van het kind al dadelijk geleid in bepaalde banen. Grooter geworden zijnde, ondergaat het ook den invloed van andere kringen, waarmee het in aanraking komt. Het stoot zich telkens en telkens weer aan de publieke opinie,

Sluiten