Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

vooruit was. Hij heeft het niet beleefd, dat zijn denkbeelden ingang vonden bij de groote massa. Maar ten slotte haren wegbereider voorbijstrevend, is deze in haar ontkenning steeds verder gegaan en thans loochent zij elke wisselwerking tusschen een geestelijke sfeer en de onze. Doch de zelfstandige zoeker laat zich niet blinddoeken door vooropgestelde meeningen. Door de spiritistische verschijnselen voorgelicht, aarzelt hij niet rondweg te verklaren, een kern van waarheid ontdekt te hebben in de overboord geworpen verhalen van menschelijke ervaring. De domme menigte fluit en sist en scheldt: »Hij wil ons het bijgeloof van de middeleeuwen opdringen." Straks zal zij, door de feiten overtuigd, zich scharen onder zijn gevolg, maar het zal niet zijn schuld zijn, zoo zij, van het eene uiterste in het andere vervallend, de kern van waarheid weer in windselen van waanwijsheid wikkelt. De geschiedenis der menschheid herhaalt zich.

Altijd weer zullen er krachtige persoonlijkheden noodig zijn, die den stoot geven tot ontwikkeling van het algemeen. Opgroeiend als kinderen der gemeenschap, geven zij haar later met woeker terug wat zij aan

Sluiten