Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ONTWIKKELING VAN HET BEWUSTZIJN.

doodelijk geweest zijn voor elke levenskiem.

De wijze waarop die lagen op elkander zijn gestapeld, nu eens schuin tegen elkander opgeschoven, opgetast en opgetornd, dan in wijde scheuren uiteengerukt, doet ons zien, dat zij zich niet gevormd hebben in een stillen groei, maar dat tusschen de stoffen, waaruit zij bestaan, een geweldige wisselwerking heeft plaats gegrepen, die wij thans nog op zeer verkleinde schaal in tal van fabrieken en scheikundige laboratoria zien optreden.

Die stoffen, voor ons dood, zijn het niet voor elkaar. Er zijn er, die elkaar onverschillig zijn, als menschen in een groote stad. Maar er zijn er ook, die, waar zij er slechts kans toe zien, op elkander instormen om in heete omhelzing één te worden. Andere weer schijnen elkaar te haten en kwalijke dampen of venijnig zure vochten scheiden zich af als weerzinwekkende gevolgen van hun samenzijn.

Wat is het, dat hen drijft tot zulke gedragingen? Wat prikkelt hen? Wij weten het niet. Wij nemen waar, dat onder gelijke omstandigheden steeds dezelfde verschijnselen optreden. Maar er behoeft slechts iets in die

Sluiten