Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN SPIRITISTISCHE LEVENSBESCHOUWING.

mysterie, het geheim van het Leven. Zoowel in de organische als in de anorganische lichamen werken dezelfde krachten op dezelfde stoffen, maar bij alle eenheid, welk een verscheidenheid. Wel is de groote verwantschap aangetoond tusschen warmte, licht, electriciteit en magnetisme en kan de eene vorm van energie in een andere worden omgezet, maar toch hoe verscheiden zijn deze krachten in hun werkingen. WeJ heeft het spectraalanalytisch onderzoek van sterren en nevelvlekken steun gegeven aan de veronderstelling, dat de stofelementen, die wij kennen, niet anders zijn dan modificaties van één enkel oer-element, maar toch hoezeer wordt elk element door zijn sprekend karakter gestempeld tot een individu. Waardoor is deze verscheidenheid veroorzaakt ? Waaraan zijn deze zoo standvastige uitingen van één enkele oerkracht en één enkele oer-stof toe te schrijven ? Waarom deze veelvuldige splitsingen? En alsof dit nog niet genoeg ware, komen zich met de openbaring van het Leven op aarde nieuwe eigenschappen vertoonen, welke vóór dien tijd vreemd waren aan de stof. Zij wordt georganiseerd, doelmatig gebouwd, opdat zij kunne stand houden in de nieuw geschapen

Sluiten