Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ONTWIKKELING VAN HET BEWUSTZIJN.

voertuig, dat als alle stof onderhevig is aan de inwerking van ontbindende scheikundige krachten, deed allerlei behoeften ontstaan, waarin moest worden voorzien. Sommige organismen stelden zich tevreden met wat zij in hun onmiddellijke nabijheid vonden, lieten zich met de waterstroomen her- en derwaarts drijven, om zich ten slotte te vestigen op den vasten wal en de stichters te worden van het plantenrijk, onze aarde tooiend met de kleurigste bloemen en de atmosfeer vervullend van de liefelijkste geuren. Andere daarentegen lieten de voorziening in hun behoeften niet aan het toeval over, maar waar zij niet vonden wat zij voor de instandhouding van hun levensvorm noodig hadden, gingen zij zoeken: zij verplaatsten zich, nestelden zich nu hier, dan daar, zich steeds nieuwe behoeften scheppend, welke weer werkten als zoovele prikkels om zich in te spannen daaraan te voldoen. Zij werden de stichters van het dierenrijk. Al spoedig ging hier het vermogen verloren om onmiddellijk uit de levenlooze materie den levensvorm op te bouwen, en moesten de bouwstoffen middellijk uit het plantenrijk worden betrokken. Deze toch waren gemakkelijker om te

Sluiten